GIỚI THIỆU NGƯỜI CHƠI TT128

1.    Chương trình này có hiệu lực từ ngày 01/12/2021, 00:00 (GMT + 8) và kết thúc vào ngày 31/05/2022, 23:59 (GMT + 8).

Đối tượng tham gia:

Tất cả thành viên đăng ký tiền tệ VND.

Cách thức tham gia:

Người tham gia cung cấp Mã Giới Thiệu / Link Giới Thiệu (*) của mình cho Bạn Bè đăng ký tài khoản.

Tích luỹ Giới Thiệu đủ 30 Bạn Bè tham gia sẽ có cơ hội nhận ngay Một Iphone 13 Promax 256GB.

(*) – Mã Giới Thiệu / Link Giới Thiệu được lấy từ trong mục TÀI KHOẢN -> GIỚI THIỆU VỀ TÔI

    2.    Điều Kiện và Phần Thường được minh hoạ như sau:

 

Điều Kiện Phần Thưởng
Tổng Số Người Yêu Cầu Cần Giới Thiệu Tích Luỹ (1) Tổng Số Lẩn Gửi Tiền Yêu Cầu Của Mỗi 1 Người Bạn Được Giới Thiệu (2) Tổng Số Tiền Gửi Yêu Cầu Của Mỗi 1 Người Bạn Được Giới Thiệu (3)
30 Người 5 Lần 3,500,000 Một Iphone 13 Promax 256 GB

 *Lưu ý: Thành viên tham gia cần hoàn thành đủ 3 điều kiện trên mới hợp lệ nhận Phần Thưởng Cuối

           *Số Lần Giới Thiệu Bạn Bè không được tính khi Người Giới Thiệu có nhận 150.000VND tiền thưởng Giới Thiệu.

Ví dụ 1: (A) giới thiệu 30 (B) – còn gọi là đã giới thiệu 30 lần

Trong đó(A) CÓ nhận 5 lần của 5 (B) mỗi người 150.000VND tiền thưởng Giới Thiệu và 25 lần KHÔNG nhận tiền thưởng Giới Thiệu.

Mỗi một (B) đã thực hiện đủ điều kiện tối thiểu là 5 lần Gửi Tiền và tổng số tiền là 3.500.000VND.

>Tổng số người tích luỹ giới thiệu hợp lệ của (A) là 25 – (A) CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN nhận Phần Thưởng Cuối.

Ví dụ 2: (A) giới thiệu 40 (B) – còn gọi là đã giới thiệu 40 lần

Trong đó(A) CÓ nhận 5 lần của 5 (B) mỗi người 150.000VND tiền thưởng Giới Thiệu và 35 lần KHÔNG nhận tiền thưởng Giới Thiệu.

Mỗi một (B) đã thực hiện đủ điều kiện tối thiểu là 5 lần Gửi Tiền và tổng số tiền là 3.500.000VND.

>Tổng số người tích luỹ giới thiệu hợp lệ của (A) là 35 – (A) CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN nhận Phần Thưởng Cuối.

 

3.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : ” GIỚI THIỆU NGƯỜI

           CHƠI – NHẬN NGAY IPHONE 13 PROMAX “. Vui lòng cung cấp Tài khoản TT128 để được kiểm tra số lượng Người Được Giới Thiệu Đã

Tích Luỹ và tính hợp lệ.

4.    Trong trường hợp hết thời hạn của chương trình nhưng không tích luỹ giới thiệu đủ 30 bạn bè tham gia, thì sẽ được cộng lại tiền thưởng

Giới Thiệu 150k cho mỗi 1 bạn bè giới thiệu.

5.    TT128 bảo lưu quyền huỷ bỏ tư cách tham gia nếu phát hiện bất kỳ thành viên nào có dấu hiệu gian lận hoặc lạm dụng chương trình của

ban tổ chức đưa ra.

6.    Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của TT128.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *